SamArr Norr - medel beviljade för år två 29 maj 2023

SamArr Norr – medel beviljade för år två

Tack Region Norrbotten och Kulturrådet för fortsatt finansiering av utvecklingsprojektet SamArr Norr!
SamArr Norr är ett treårigt projekt som syftar till att stärka arrangörer och den kulturella infrastrukturen kring olika kulturuttryck och konstområden. Vi arbetar parallellt med olika fokusområden och under första året har vi anordnat aktiviteter inom dans- och rörelsebaserad scenkonst, samt konst – bild och form. Dessutom har vi haft planeringsmöten kring cirkus, film och smalare musikgenrés och kommande aktiviteter.
För kulturarrangörer är många utmaningar gemensamma, andra specifika kopplade till olika kulturuttryck. Tillsammans med samarbetspartners identifierar vi de specifika utmaningarna och erbjuder föreläsningar, workshops och dialog. Det som är gemensamt är behovet av en förnyelse eller en återväxt av arrangörer, och möjligheter till fler samarbeten – gärna mellan arrangörer inom olika kultur- och konstområden.
Tillsammans – för ett levande kulturliv i Norrbotten!