SamArr Norr

Projektet SamArr Norr är ett konstområdesövergripande projekt med fokus på kompetensutveckling för kulturarrangörer i Norrbotten.

Projektet erbjuder föreläsningar och workshops som bygger på kulturarrangören i relation till de olika kulturella uttrycken. Exempel på områden: musik, dans, cirkus, teater, film, litteratur, bild, form och konsthantverk, övrig scenkonst, kombinationer av, och samarbeten mellan olika konstområden.

Projektet ska samarbeta med regional spetskompetens inom de olika konstområdena och lyfta fram goda förebilder. Vi ska bidra till att bygga starkare nätverk mellan producenter, arrangörer och främjare inom kulturområdet. Projektet ska bidra till ett breddat deltagande, och att fler få ta del av ett varierat kulturutbud.

Projektet planeras vara treårigt och finansieras av Kulturrådet och Region Norrbotten. Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer runtom i Sverige.

Projektledare: Fredrika Johansson 076-110 09 79 / [email protected]

Projektet startar upp, och målet är att arbeta med flera fokusområden parallellt.

Pågående fokusområden
Dans och rörelsebaserad scenkonst
Samarbetspartners: Dansinitiativet, Danskonsulent Norrbotten, Riksteatern Norrbotten, Danscentrum Norr och Nära Dans Boden

Samtida konst / Bildkonst
Samarbetspartners: Sveriges Konstföreningar – Norrbotten

Samtida Cirkus
Samarbetspartners: Dansinitiativet, Riksteatern Norrbotten, Norra Norrlands Folkets Hus och Parkerregionen.

Turnerande scenkonst
Samarbetspartners: Tornedalsteatern, fler tillkommer!

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!