Projekt

Föreningen Arrangörer i Norr initierar, driver och samarbetar inom arrangörs- och publikutvecklande projekt.

KulturCrew

KulturCrew skapar möjligheter för ung delaktighet, stärker kulturens värde i samhället, samt bidrar till att uppfylla barnkonventionens mål. KulturCrew är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottensmusiken och föreningen Arrangörer i Norr, finansierat av Region Norrbotten och Sparbanken Nord. KulturCrew – ungt arrangörskap i Norrbotten.

Läs mer om KulturCrew

SamArr Norr

Projektet SamArr Norr är ett konstområdesövergripande projekt med fokus på kompetensutveckling för kulturarrangörer i Norrbotten. Projektet erbjuder föreläsningar och workshops som bygger på kulturarrangören roll i relation till de olika kulturella uttrycken. Projektet samarbetar med regional spetskompetens inom de olika konstområdena.

Läs mer om SamArr Norr

Arrangörsnätverket

Vi bygger upp ett hållbart och långsiktigt arrangörsnätverk inom kulturområdet i Norrbotten. Nätverket och medlemskapet stärker och synliggör Norrbottens kulturarrangörer genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och riktade projektsatsningar. Vi skapar mötesplatser för relationsskapande, erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

Läs mer om Arrangörsnätverket

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!