Regionalt verksamhetsstöd 10 januari 2023

Regionalt verksamhetsstöd

Föreningen Arrangörer i Norr får verksamhetsstöd av Region Norrbotten från 2023.

För tredje året i rad sökte vår verksamhet verksamhetsbidrag för vårt arbete med arrangörs- och publikutveckling i Norrbotten. Verksamheten har tidigare bedrivits i projektform, samt enbart haft enbart haft finansiering kopplat till projekt. Från och med 2023 får verksamheten ett regionalt stöd. Arrangörsutveckling har varit ett prioriterat område i Kulturplan 2018-2021 och även i kommande regional kulturplan. Arrangörsfrämjande åtgärder är även ett av områdena som de fyra norrlänen arbetar med kopplat till Kultur i Norr. Första året har föreningen beviljats 35.000:-.

Vår vision är att Föreningen Arrangörer i Norr ska få funktionen som regional Arrangörskonsulent.

”Av nya sökande har organisationer med fokus på nationella minoriteter och urfolket samernas språk och kultur prioriteras samt organisationer med särskilt fokus på arrangörsutveckling genom ökad samordning, kompetensutveckling och tillgänglighet genom digitalisering. Genom dessa prioriteringar vill Region Norrbotten främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt främja arrangörs-utveckling, kvalitet och konstnärlig förnyelse.”
Regionala utvecklingsnämnden 22-11-29