KulturCrew Norrbotten

KulturCrew skapar möjligheter för ung delaktighet och möjlighet att påverka, stärker kulturens värde i samhället, samt bidrar till att uppfylla barnkonventionens mål.

KulturCrew är ett koncept som vänder sig till kommuner och verksamheter som vill arbeta med unga inkludering i samhället genom arrangörskap och kulturen.

Målgruppen är främst barn och unga mellan 10 och 18 år, men det går att bedriva unga arrangörsgrupper inom konceptet med unga vuxna. Konceptet går ut på att deltagarna lär sig att planera och genomför kulturarrangemang, på sin skola, fritidsgård, kulturskola eller inom det fria kulturlivet. Detta sker med hjälp av en eller flera handledare. Det är frivilligt och helt kostnadsfritt för ungdomarna att delta.

KulturCrew är ett samarbetsprojekt mellan Norrbottensmusiken och föreningen Arrangörer i Norr, finansierat av Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Vi arbetar flexibelt och välkomnande och delar med oss av vår nätverk, erfarenheter, koncept och möjlighet till utbildning inom ramen av projektets möjligheter.

KulturCrew bedrivs operativt på olika sätt i olika delar av landet. Här kan du läsa hur vi jobbar med KulturCrew i Norrbotten.

Varför KulturCrew?

  • För alla barns rätt till kultur!

  • För att genom arrangörskap lära sig om demokratiska arbetsprocesser

  • För att konst och kultur bidrar till ökad förståelse av både sig själv och omvärlden

  • För att stärka ungas delaktighet och skapa relevanta kulturupplevelser

  • För att kultur bidrar till lustfyllt lärande

Är ni en kommun eller en lokal verksamhet som vill starta upp ett KulturCrew under vuxens handledning, redan har en ung arrangörsgrupp och handledare som ni vill ansluta sig till KulturCrew Norrbotten, eller är nyfiken på konceptet och vill veta mer?

Läs mer i denna pdf och kontakta projektledare Åsa Danell på Norrbottensmusiken!

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!