Medlemskap i Föreningen Arrangörer i Norr

Föreningen Arrangörer i Norr arbetar för ett levande kulturliv i Norrbotten. Tillsammans stärker och synliggör vi Norrbottens kulturarrangörer genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och riktade projektsatsningar.

Föreningen Arrangörer i Norr erbjuder två olika typer av medlemskap.

Ett personligt medlemskap – för dig som är arrangörer inom kulturområdet i Norrbotten. Det spelar ingen roll om du är helt privat, ingår i en ideell förening, driver ett företag eller är anställd och i din anställning arrangerar. Medlemskapet avser dig som person i din roll som arrangör.

Ett medlemskap för juridiska personer – för organisationer och funktioner som arbetar producerande, eller helt eller delvis arrangörsfrämjande inom sina respektive organisationer och vill stärka detta arbete genom engagemang inom Föreningen Arrangörer i Norr.

Arrangören utgör en viktig grund för den kulturella infrastrukturen och består av föreningar, institutioner, kommuner, studieförbund, skolor, församlingar, näringsliv, ideella aktörer och initiativ från privatpersoner. Vi vill erbjuda ett inkluderande och attraktivt medlemskap till dig som är arrangör eller er som arbetar med arrangörs- och publikutveckling.

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!