Finansiärer och samarbetspartners

Föreningens finansiering består av ett verksamhetsbidrag, olika projektstöd samt egen finansiering genom medlemskap.

Region Norrbotten ger ett årligt verksamhetsstöd från och med 2023 till Föreningen Arrangörer i Norr.

Sparbanken Nord går in med projektstöd för att utveckla arrangörsnätverket under 2022-2023.

Projektet KulturCrew finansieras av Region Norrbotten och Sparbanken Nord. KulturCrew är ett samarbetsprojekt med Norrbottensmusiken.

SamArr Norr det regionala utvecklingsprojektet som kompetensutveckla arrangörer med fokus på olika konstområden, finansieras av Kulturrådet och Region Norrbotten.

Läs mer om aktuella finansiärer och projektpartners nedan.

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!