Så här jobbar vi!

Här presenterar vi strukturen som är uppbyggd kring KulturCrew på olika geografiska nivåer, vad som händer vi gör i varje nivå – för att öka ungas delaktighet i kulturlivet och samhället genom arrangörsrollen. Hur arbetet är uppdelat mellan de olika nivåerna kan se olika ut inom de olika län och regioner i Sverige som KulturCrew finns. KulturCrew är en gemensam modell och ett nätverk, metoderna kan variera.

PDF: KulturCrew Norrbottens struktur och samarbeten

Nationellt – KulturCrew Sweden

Här finns ett nationellt nätverk för alla initiativ till KulturCrew i Sverige. KulturCrew Sweden erbjuder erfarenhetsutbyte, utbildningar och nätverksträffar likväl som grafiska verktyg.

Nationellt i Sverige finns det ett nätverk, och projektledare för KulturCrew Sweden. KulturCrew Sweden erbjuder digitala utbildningar och nätverk för handledare i hela Sverige, erfarenhetsutbyte på ett nationellt plan, riktlinjer för att starta upp KulturCrew, grafisk profil, samt framtaget introduktionsmaterial för handledare och unga arrangörer.

KulturCrew Sweden är ett generöst samarbetsprojekt som fokuserar på kärnan som handlar om att unga ska uppleva ägandeskap och inflytande och få kunskap, kompetens och nätverk inom kultur.

KulturCrew Sweden

Interregionalt - KulturCrew Norrlänen

Projektledare för KulturCrew i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Härjedalen/Jämtland har dialog, utbyter erfarenheter och utmaningar.

Regionalt – KulturCrew Norrbotten

Projektet KulturCrew Norrbotten drivs av Arrangörer i Norr och Norrbottensmusiken i samverkan. Projektledarna arbetar för att hitta lokala aktörer som vill arbeta med modellen, med målet att inspirera och skapa förutsättningar för att KulturCrew ska finnas i alla länets kommuner. Här finns regionala resurser för utbildningsdagar, nätverk och fortbildning – för lokala handledare och unga arrangörer organiserade inom modellen KulturCrew. Vi stärker infrastrukturen mellan unga arrangörer och deras handledare.

KulturCrew startade i Norrbotten ur ett behov av att öka ungas delaktighet i kulturlivet. Vi är en regional resurs och arbetar både strukturellt och konkret för att möjliggöra för unga och handledare att organisera sig och utvecklas med Kulturcrew som verktyg.

Projektet sprider information om Kulturcrew som modell för ungas delaktighet, erbjuder ett nätverk, utbildning och erfarenhetsutbyten för handledare som på lokal nivå aktivt driver unga arrangörsgrupper.

Kulturcrew bjuder in till regionala utbildningsdagar för de som arbetar med Kulturcrew i Norrbotten. Dessa anordnas och samordnas av det regionala projektet utifrån önskemål och dialog med handledare och unga. En utbildningsdag erbjuder både teori och praktiskt arbete. Den innehåller inspirerande föreläsningar och workshops inom delar som är viktiga för planering och genomförande av arrangemang. Det kan handla om teknik & scen, marknadsföring, budget, presentationsteknik. En utbildningsdag kan även vara att vi jobbar tillsammans med genomförandet av ett större evenemang, där vi utvärderar och ser vad vi lärt oss.  En viktig del i utbildningsdagarna är att de olika unga arrangörsgrupperna i Norrbotten träffa varandra vilket är en viktig del i arbetet med att skapa ett levande regionalt nätverk mellan de unga arrangörerna i de olika kommunerna.

KulturCrew Norrbotten

Lokalt - inom en kommun eller ort

Det är på den lokala nivån som det operativa arbetet i Kulturcrew bedrivs. Här finns handledarna och de unga arrangörsgrupperna – KulturCrew!

Ett Kulturcrew kan bedrivas i skolan, i Kulturskolan, på fritidsgårdar, inom Studieförbund eller inom en ideell förening. Varje ung arrangörsgrupp och handledande organisation äger sitt eget Kulturcrew och dess arbete. De vuxnas engagemang som handledare och de ungas delaktighet i ett Kulturcrew är avgörande faktorer för en aktiv grupp. Det är här de unga planerar, utför och utvärderar olika evenemang – tillsammans med sina handledare. Det finns också möjlighet att samarbeta med andra arrangörer och vara en del av ett evenemang som någon annan skapar.

Just nu bedrivs unga arrangörsgrupper som ingår i nätverket KulturCrew Norrbotten i: Jokkmokk, Gällivare, Övertorneå och Haparanda.

Fler unga arrangörsgrupper inom fler kommuner är på väg att startas, eller ansluter liknande satsningar till nätverket KulturCrew Norrbotten.

Hitta ditt lokala crew!

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!