Associerad medlem - fysisk person

Det associerade medlemskapet som avser dig som fysisk person kostar 50:-/år. Det är ett personligt medlemskap kopplat till din roll som kulturarrangör. Tack vare ditt och mångas stöd kan vi vidareutveckla föreningen och erbjuda attraktiva aktiviteter.

Som medlem får du:

  • Alla nyheter först av alla via mejlutskick.
  • Extra bra erbjudanden vid föreläsningar och workshops.
  • Andra erbjudanden som vi skapar med de organisationer vi samverkar med. Det kan vara biljetter till kulturupplevelser, tillgång till andra utbildningar än de vi anordnar m.m.

Genom medlemskapet hjälper du också oss att synliggöra er arrangörer i Norrbotten. Tillsammans stärker vi Norrbottens kulturarrangörer med utbildning, samverkan och riktade projektsatsningar!

Bli associerad medlem!

Ordinarie medlem - juridisk person

Det ordinarie medlemskapet som avser er som kultur- och arrangörsfrämjande organisation kostar 1000:-/år. Det är ett medlemskap för er som organisation eller kommunal eller regional funktion, som del i ordinarie verksamhet har i uppdrag att verka främjande för arrangörer inom kulturområdet i Norrbotten.

Som medlem får ni:

  • Arbeta tillsammans med andra för att främja arrangörer i länet.
  • Inbjudan till nätverksträffar för främjande organisationer/funktioner.
  • Möjlighet att nyttja nätverket för samverkan och spridning av befintliga och kommande satsningar.

Genom medlemskapet hjälper ni oss att synliggöra er organisations roll i att bygga en hållbar infrastruktur för arrangörer i länet. Tillsammans stärker vi Norrbottens kulturarrangörer med utbildning, samverkan och riktade projektsatsningar!

Ansök som ordinarie medlem!

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!