Utvecklingen av ett arrangörsnätverk

Vi bygger upp ett hållbart och långsiktigt arrangörsnätverk inom kulturområdet i Norrbotten.

Genom föreningens möjligheter till delaktighet och medskapande bygger vi upp ett arrangörsnätverk för arrangörer inom kulturområdet i Norrbotten.

Nätverket och medlemskapet stärker och synliggör Norrbottens kulturarrangörer genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och riktade projektsatsningar. Vi skapar mötesplatser för relationsskapande, erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

Medlemskapet ska även ge mervärden som exklusiva erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Genom föreningens möjligt till medlemskap finns även möjlighet att kartlägga och synliggöra länets alla olika kulturarrangörer. Vi erbjuder även ett medlemskap för organisationer som tillsammans vill arbeta arrangörsfrämjande med oss.

Denna satsning finansieras av verksamhetbidrag från Region Norrbotten samt ett projektbidrag från Sparbanken Nord under 22-23.

Bli medlem!

Kontakt

Postadress
Föreningen Arrangörer i Norr
c/o Kulturföreningen Ebeneser
Box 349, 971 10 Luleå

E-post
[email protected]

Finansiärer

Följ oss!