Fördjupning - Publikutveckling 07 september 2023

Fördjupning – Publikutveckling

Vill du i din roll som arrangör, och din arrangörsorganisation arbeta med publikutveckling för att nå nya människor, målgrupper och publiker? Nedan hittar du länkar och material som kan ta er vidare i ert arbete för breddat och diversifierat deltagande på era kulturevenemang!

Här hittar är ett planeringsverktyg för kulturorganisationer som vill arbeta med publikutveckling. Här får du vägledning att göra en plan som passar just din organisation.
https://guidepublikutveckling.se/hem

Publiken i fokus – ett studiematerial med tydliga övningar som ni som arrangörsgrupp kan arbeta med tillsammans för att ta fram en plan för publikutveckling.

En mer grundläggande Arrangörshandbok: http://www.arrangorshandboken.se/

Det finns en mängd relevant material – video och ljud, om arrangörens roll och publikutveckling på https://www.kulturakademin.com/k-play/. Sök på ”publik” ”arrangör” eller botanisera fritt!